Meklēšanas rezultāti

Bīstamo kravu apmācības instruktors (gaisa transportā) ir speciālists, kurš apmāca transporta un loģistikas kompāniju personālu drošai bīstamo kravu pārvadāšanai ar gaisa kuģu palīdzību.
Hide enterprise
Hide profession
Biznesa klientu apkalpošanas menedžeris apkalpo juridiskos klientus jeb uzņēmumus, nodrošina uzņēmumus ar tiem nepieciešamajiem ikdienas produktiem un pakalpojumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Brīvprātīgais izlīguma starpnieks organizē un vada izlīguma procesu - dialogu starp cietušo un likumpārkāpēju, lai runātu par notikušo, tā sekām un kopīgi meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu.
Hide enterprise
Hide profession
Būvdarbu vadītājs - Profesija
Būvdarbu vadītājs plāno, organizē un vada būvdarbus, pamatojoties uz būvprojektu un līguma nosacījumiem, kā arī sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Būvniecības un arhitektūras nozarē ietilpst ēku un citu būvju projektēšana un būvniecība, būvju remonts, pārbūve un renovācija, kā arī būvju nojaukšana un konservācija. Šajā nozarē iekļauts arī ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sektors -  nekustamā īpašuma pārdošana, pirkšana, iznomāšana, novērtēšana, apsaimniekošana un pārvaldība.

Pages