Izglītību iegūst profesionālajās skolās pēc 9.klases, profesionālajās programmās pēc vidusskolas vai kvalifikācijas kursos, kā arī augstākās izglītības pakāpē, studējot ķīmiju akadēmiskā bakalaura un maģistra programmās. 

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programm

Augstākā izglītība – doktorantūra

Atjaunots 2021. gada 6. decembrī
Publicēts 2013. gada 27. februārī