Ķīmijas speciālists rada ķīmisko un bioķīmisko produktu, aktīvo farmaceitisko vielu vai kosmētiskos un parfimērijas produktus, pielietojot ražošanas tehnoloģisko procesu, dokumentē procesa tehnoloģiskos parametrus, apkopo un novērtē procesa rezultātus.

Ķīmijas speciālists darbā:
  • rada jaunus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes un aprakstus;
  • pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu un noskaidrotu, vai tajās ir kaitīgās sastāvdaļas un vai tās nepārsniedz atļauto daudzumu;
  • izstrādā metodes esošu vielu pārbaudīšanai un jaunu savienojumu radīšanai;
  • veic vielu, ķīmisko savienojumu un produktu kvalitatīvo (pēc īpašībām) un kvantitatīvo (pēc apjoma) analīzi, pārbauda vielas tīrību un atbilstību uzņēmuma un kvalitātes standartiem;
  • veic izejvielu un gala produktu analīzi, lai atzītu tos par derīgiem, izbrāķētu vai nosūtītu pārstrādāšanai, apraksta procesa norises gaitu;
  • rada organiskos savienojumus un attīra tos;
  • rada jaunus sintētiskos medicīnas preparātus un nodod tos tālākai izpētei un ietekmes pārbaudei uz dzīvniekiem;
  • rada neorganiskos savienojumus, novērtē dažādu piedevu pievienošanu;
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas elektriskās ierīces un iekārtas, mēraparātus, ķīmijas traukus un instrumentus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā laboratorijas tipa telpās astoņu stundu darba dienu, darbs notiek ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām.

Darba iespējas:

zāļu ražošanas uzņēmumā, zinātniskās pētniecības iestāžu speciālās laboratorijās.