Ķīmiķis analītiķis veic izejvielu vai gatavās produkcijas analīzes, saskaņā ar reglamentējošo dokumentāciju, dokumentē un izvērtē analīžu rezultātus,  izstrādā kvalitātes atbilstības pārbaudes metodes, veic zinātnisko darbību, piedalās zinātnisko publikāciju gatavošanā.

Kīmiķis-analītiķis darbā:

  • strādā ar informācijas avotiem (publikācijām, patentiem, metodēm) un dokumentiem (farmakopejām (oficiāls dokuments, kas apraksta plaši zināmu vielu kvalitātes standartus un analīzes), starptautiskām vadlīnijām, iekšējo dokumentāciju).
  • veic izejvielu, aktīvo vielu un gatavo vielu (tabletes, kapsulas, gēli, injekcijas, krēmi utt.) analīzi un kvalitātes atbilstību noteiktiem standartiem.
  • izstrādā analīzes metodes, pēc kurām var noteikt izejvielu, aktīvo vielu un gatavo vielu kvalitātes rādītājus.
  • ar eksperimentiem un aprēķiniem pierāda (validē), ka izveidotā metode ir robusta (darbosies arī citos gadījumos, piemēram, ja darbu veiks cits ķīmiķis ar citu iekārtu) un nodrošina precīzu, pareizu rezultātu.
  • nodrošina caurskatāmību un izsekojamību savā darbā, strādājot pēc vadlīnijām un nodrošinot atbilstošu dokumentāciju katram veiktajam eksperimentam un darbībai.
  • veic papildu eksperimentus, kas nepieciešami zāļu reģistrācijas procesā, piemēram, savietojamības pētījumus (vai nenotiks aktīvās vielas un kāda cita ķīmiskā savienojumu vai iepakojuma savstarpējā mijiedarbība).

Darba aprīkojums:

ķīmiķis-analītiķis darbā lieto datoru un specializētas analītisko iekārtu datorprogrammas, kā arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri. Tāpat ķīmiķis-analītiķis savā darbā lieto visdažādāko analītisko aparatūru, sākot no parastiem analītiskās ķīmijas traukiem un piederumiem, piemēram, pipetēm, biretēm, mērkolbām un analītiskiem svariem, plānslāņa hromatogrāfija līdz vismodernākajam aprīkojumam, piemēram, automātiskās pipetes, potenciometriskiem titratoriem, pH metriem, šķidruma un gāzes hromatogrāfiem, UV-VIS spektrometriem, IS spektrometriem, šķīšanas iekārtas, Raman spektrometri.

Darba apstākļi:

ķīmiķim-analītiķim savā darbā jārēķinās ar sekojošiem darba vides faktoriem: ķīmisko vielu iedarbību (saistīts ar darbiem laboratorijās), troksni, gaisu, ūdens piesārņojumu, elektromagnētisko lauku iedarbību, kā arī organizatoriskiem (darbs var tikt veikts kā individuāli tā arī grupas sastāvā). Ķīmiķis-analītiķis strādā gan biroja tipa telpās, gan laboratorijās, un strādā astoņu stundu darba dienu, ieskaitot darbu brīvdienās un svētku dienās.

Darba iespējas:

ķīmiķis-analītiķis var strādāt dažādos pārtikas, kosmētikas, ķīmijas (būvķīmijas, gumijas un plastmasu, sadzīves ķīmijas, biotehnoloģija, vides aizsardzība) un farmācijas uzņēmumu laboratorijās, pētniecības institūtu laboratorijās, Valsts struktūru laboratorijās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

precizitāte, uzmanīgiem, akurātiem, daudzpusīgiem, jāpiemīt spējai loģiski domāt, rast problēmu cēloni, labas komunikācijas spējas, orientēšanās dažādos starptautiskajos standartos, spēja analizēt radušos situāciju un pieņemt atbilstošos lēmumus.

Publicēts 2019. gada 11. februārī