Aušanas iekārtu operators vada un uzrauga mašīnas, kas auž un ada audumus un cita veida ražojumus.

Aušanas iekārtu operators darbā:

 • auž stikla šķiedras audumus un sietus;
 • apkalpo un uzrauga aušanas iekārtas atbilstoši tehniskai un tehnoloģiskai dokumentācijai;
 • kontrolē izejmateriālu atbilstību tehnoloģiskajām prasībām;
 • uzrauga produkcijas kvalitātes prasību atbilstību;
 • ievēro uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasības;
 • ievēro darba un vides aizsardzību;
 • ievēro telpu higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

Aušanas iekārtu operators darbā lieto pavedienu iekārtošanas un audumu apstrādes  darbarīkus – šķēres, ievēršanas āķīti, audēju nazīti, kā arī līmes trauciņu pavediena salīmēšanai, kā arī mērierīces (lineāls, u.c.). Ražošanas datu fiksēšanai tiek pielietotas atsevišķas vienkāršas elektroniskās uzskaites programmas un ierīces (skeneris).

Darba apstākļi:

Aušanas iekārtu operatoram savā darbā jārēķinās ar sekojošiem darba vides faktoriem:

 • ražošanas vides troksni,
 • ķīmisko vielu un stikla šķiedras putekļu iedarbību (šķiedras formēšanā tiek izmantotas ķīmiskas vielas),
 • fiziska noslodze,
 • paaugstināts redzes sasprindzinājums - sīku detaļu saskatīšana,
 • stikla šķiedras aušanas ražošanas process ir nepārtraukts -24h/ 7 dienas nedēļā, tāpēc darbs tiek organizēts maiņās (jāspēj strādāt nakts laikā).

Strādājot uzņēmumā AS "Valmieras stikla šķiedra", visi tā darbinieki tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas:

Aušanas iekārtu operators var strādāt ķīmijas un tekstilijas nozares uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Darba veikšanai nepieciešama precizitāte, kārtīgums un paškontrole - darbs saistīts ar dažādu tekstiliju ražošanu. Stikla šķiedras aušanas procesā ir vairāku līmeņu atbildības sadalījums, tāpēc labi noderēs tādas rakstura īpašības kā: iniciatīva, labas sevis organizēšanas prasmes, spēja strādāt komandā un ātra reaģētspēja problēmsituācijās. Jāpārvalda valsts valoda, jāievēro uzņēmuma kvalitātes sistēmu prasības, jāspēj veikt darbu noteiktajā termiņā un laikā, jāspēj patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes un apgūt jaunu informāciju, kā arī jārūpējas par savas darba vietas tīrību un kārtību, jāievēro darba aizsardzības noteikumi.

Publicēts 2019. gada 8. janvārī