Spolētājs darbā:

 • apkalpo un uzrauga spolēšanas iekārtas;
 • atbilstoši produkta sortimentam, iestata  spolēšanas  iekārtas tehnoloģiskos parametrus /programmu;
 • veic stikla šķiedras spolēšanu no mīkstā pakojuma manšetēm uz plastmasas spolēm;
 • uzrauga un novērtē ražotā produkta atbilstību kvalitātes prasībām;
 • veic spolēta diega iepakošanu atbilstoši klienta prasībām;
 • ievēro uzņēmuma kvalitātes politikas prasības;
 • ievēro darba drošības un vides aizsardzības noteikumu prasības;
 • ievēro darba vietas un iekārtu tīrības, kārtības prasības.

Darba aprīkojums:

Spolētājs darbā apkalpo diegu pārspolēšanas iekārtas, kuru displejos tiek iestatītas produktam atbilstošas programmas. Tiek izmantoti palīglīdzekļi spoļu, iepakošanas materiālu transportēšanai. Tiek pielietoti produkcijas marķēšanai nepieciešamie materiāli un etiķetes. Var tikt izmantots aprīkojums diega kvalitātes novērtēšanai.

Darba apstākļi:

Spolētājam savā darbā jārēķinās ar sekojošiem darba vides faktoriem:

 • ražošanas vides troksni,
 • ķīmisko vielu iedarbību (spolēšanas procesa laikā rodas putekļi),
 • fizisku noslodzi,
 • paaugstinātu redzes sasprindzinājumu - sīku detaļu saskatīšana,
 • stikla šķiedras pārstrādes process ir nepārtraukts -24h/ 7 dienas nedēļā, tāpēc darbs tiek organizēts maiņās (jāspēj strādāt nakts laikā).

Strādājot uzņēmumā AS "Valmieras stikla šķiedra", visi tā darbinieki tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas:

Spolētājs strādā tekstilpārstrādes un ķīmijas nozares uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Darba veikšanai nepieciešama precizitāte, kārtīgums un uzmanīgums - darbs saistīts ar smalku pavedienu ražošanu. Tā kā stikla šķiedras ražošanas procesā ir vairāku līmeņu atbildības sadalījums, tad labi noderēs tādas rakstura īpašības kā: iniciatīva, labas organizatoriskās prasmes un komandas vadīšanas prasmes (3-5 cilvēki), kā arī spēja ātri reaģēt problēmsituācijās. Jāpārvalda valsts valoda, jāspēj strādāt individuāli un komandā, jāievēro uzņēmuma kvalitātes sistēmu prasības, jāspēj darbu veikt noteiktajā termiņā un laikā, patstāvīgi jāpilnveido savas profesionālās prasmes un jāapgūst jauna informācija, kā arī jārūpējas par savas darba vietas tīrību un kārtību, jāievēro darba aizsardzības noteikumi.

Publicēts 2019. gada 8. janvārī