Parfimērs patstāvīgi veic parfimērijas un kosmētikas produktu iegūšanas tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai.

Parfimērs darbā:
  • pasūta un novērtē jaunu izejvielu paraugus;
  • izstrādā jaunus parfimērijas veidus un kosmētisko smaržu kompozīcijas;
  • izstrādā jaunas receptūras un izgatavo laboratorijas paraugus;
  • pārbauda esošo un jauno parfimērijas un kosmētikas veidu, izejvielu un iepakojumu smaržu;
  • sagatavo tehnisko dokumentāciju izstrādājumiem.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto  mēraparātus, ķīmijas traukus un instrumentus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

astoņu stundu darbadiena, strādā laboratorijās, darbs notiek ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām, strādā ar datoru.

Darba iespējas:

kosmētikas un parfimērijas ražošanas uzņēmumi.