Stikla šķiedras ražošanas operators veic stikla šķiedras produkcijas ražošanas tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas dokumentācijai, seko līdzi saražotās produkcijas kvalitātei, precīzi marķē produkciju, nodrošina ražošanas iekārtu efektīvu darbību.

Stikla šķiedras ražošanas operators darbā:

 • apkalpo un uzrauga ražošanas iekārtas;
 • iestata stikla šķiedras ražošanas iekārtas parametrus;
 • veic stikla šķiedras formēšanu un pavedienu uztīšanu;
 • uzrauga produkcijas kvalitātes prasību atbilstību;
 • ievēro uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasības;
 • ievēro darba un vides aizsardzību.

Darba aprīkojums:

Stikla šķiedras ražošanas operators darbā lieto stikla šķiedras formēšanas/ izvilkšanas iekārtas, pavediena uztīšanas iekārtas, darbarīkus un palīgmateriālus pavediena uztīšanai. Bez tam darbā tiek pielietotas specializētas iestatīšanas iekārtas, mērierīces, kā arī dators un specializētas datorprogrammas.

Darba apstākļi:

Stikla šķiedras ražošanas operatoram savā darbā jārēķinās ar sekojošiem darba vides faktoriem:

 • ražošanas vides troksni,
 • ķīmisko vielu iedarbību (stikla kausēšana ir ķīmisks process un arī šķiedras formēšanā tiek izmantotas ķīmiskas vielas),
 • fiziska noslodze
 • paaugstināts redzes sasprindzinājums - sīku detaļu saskatīšana,
 • stikla šķiedras ražošanas process ir nepārtraukts -24h/ 7 dienas nedēļā, tāpēc darbs tiek organizēts maiņās (jāspēj strādāt nakts laikā).

Strādājot uzņēmumā AS "Valmieras stikla šķiedra", visi tā darbinieki tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem.

Iespējamais atalgojums:

Mēneša atalgojums stikla šķiedras ražošanas operatoram ir 1100-1400 EUR pirms nodokļu nomaksas; tā kā profesionālās prasmes var iegūt darot darbu, tad arī mācību periods tiek apmaksāts (ap 600 EUR pirms nodokļu nomaksas /apmācību laikā).

Darba iespējas:

Stikla šķiedras ražošanas operators strādā ķīmijas nozares uzņēmumā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Darba veikšanai nepieciešama precizitāte, kārtīgums un uzmanīgums - darbs saistīts ar smalku pavedienu ražošanu. Stikla šķiedras ražošanas procesā ir vairāku līmeņu atbildības sadalījums, tāpēc labi noderēs tādas rakstura īpašības kā: iniciatīva, labas organizatoriskās prasmes un komandas vadīšanas prasmes (3-5 cilvēki), kā arī ātra reaģētspēja problēmsituācijās. Jāpārvalda valsts valoda un saziņas līmenī angļu valoda, ja ir vēlme doties komandējumā uz kādu no meitas uzņēmumiem, jāspēj strādāt individuāli un komandā, jāievēro uzņēmuma kvalitātes sistēmu prasības, jāspēj paveikt darbu noteiktajā termiņā un laikā, patstāvīgi jāpilnveido savas profesionālās prasmes un jāapgūst jauna informācija, kā arī jārūpējas par savas darba vietas tīrību un kārtību, jāievēro darba aizsardzības noteikumi.

Publicēts 2019. gada 8. janvārī