Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātnes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā vai dabaszinātnes ķīmijas jomā

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Bakalaura studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī