Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātnes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā vai dabaszinātnes ķīmijas jomā

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

   Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

     Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

       Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

         Augstākā izglītība – doktorantūra

          Atjaunots 2021. gada 2. decembrī
          Publicēts 2016. gada 6. oktobrī