Šobrīd keramiķa darbā nepieciešamās zināšanas un prasmes var apgūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs Produktu dizainera asistenta programmu ietvaros, specializējoties keramikas izstrādājumu dizainā. Kā arī ir iespēja pēc vidējās izglītības ieguves uzsākt studijas bakalaura studiju programmā Keramika vai Produktu dizaina programmā, specializējoties keramikā. Tiek izstrādāts jauns keramiķa profesijas standarts un mācību programmas profesionālās vidējās izglītības līmenim.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības
Profesionālā bakalaura studiju programma
  • Grafikas dizainers (6. LKI, 1. cikls), programmas ietvaros iespēja apgūt keramikas materiālu un apgleznošanas tehnoloģijas, tradicionālās keramikas un plastisko materiālu formveides tehnikas
Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 9. februārī
Publicēts 2022. gada 26. oktobrī