Flotes kuģa pavārs aprēķina kuģa apkalpes ēdināšanai nepieciešamo produktu daudzumu, gatavo un noformē ēdienus, ņemot vērā kuģa apkalpes prasības, sabalansēta uztura principus un kultūru īpatnības daudznacionālās apkalpēs, organizē un vada kambīzes un apkalpojošā personāla darbu.

Flotes kuģa pavārs darbā:

 • aprēķina kuģa apkalpes ēdināšanai nepieciešamo produktu daudzumu;
 • izvērtē iegādāto pārtikas produktu kvalitāti un drošumu;
 • sagatavo nepieciešamo pārtikas produktu sarakstu, ņemot vērā reisa ilgumu un kuģošanas kompānijas noteikumus;
 • pasūta nepieciešamos pārtikas produktus;
 • sagatavo ēdienkarti;
 • gatavo un noformē ēdienus, ņemot vērā kuģa apkalpes prasības;
 • ievēro sabalansēta un uzturvielām bagāta ēdiena principus;
 • ēdienus gatavo, ievērojot arī apkalpes kultūru īpatnības;
 • organizē un vada kambīzes un apkalpojošā personāla darbu;
 • sagatavo ēdamzāli ēdienu pasniegšanai neatkarīgi no laikapstākļiem;
 • ievēro personīgās un pārtikas higiēnas prasības;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro kuģošanas drošības noteikumu prasības;
 • ievēro saistošos nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības;
 • ievēro labu jūras praksi;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju angļu valodā;
 • ved un lieto darbam nepieciešamo dokumentāciju angļu valodā;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro ugunsdrošības prasības;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību uz kuģa;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

flotes kuģa pavāra darba aprīkojums ir virtuves instrumenti (naži, dakšas, mizotāji u.c.), virtuves iekārtas (plītis, krāsnis, mikseri, kateri u.c.), dažādi trauki, pannas u. tml. Tāpat pavārs izmanto biroja tehniku ēdienkaršu sagatavošanai, kā arī nepieciešamo produktu un izejvielu pasūtīšanai.

Darba apstākļi:

flotes kuģa pavārs strādā iekštelpās, tvaiku, dūmu un paaugstinātas temperatūras apstākļos. Flotes kuģa pavārs saskaras ar dažādiem ķīmiskajiem šķīdumiem, dezinficējot virsmas u. tml. Pavāram nepieciešama arī fiziskā sagatavotība, jo dažkārt nākas cilāt smagākas pārtikas produktu kastes, vai virtuves iekārtas. Darba laiks ir atkarīgs no reisa ilguma un pavāru vai to palīgu skaita, jo ēdieni jāgatavo arī tā, lai nakts maiņu apkalpei būtu nodrošināta pārtika.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga flotes kuģa pavāram atkarīga no darba līguma un kompānijas, kurai pieder kuģis. Darba samaksas apjomu nosaka arī tādi faktori kā pavāra iepriekšējā darba pieredze un profesionalitāte.

Darba iespējas:

flotes kuģa pavārs var strādāt uz Latvijas vai citu valstu karogu kuģiem starptautiskajā kuģošanā pie nosacījuma, ka viņš ir sertificēts atbilstoši jūrnieku sertificēšanas prasībām.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt organizatora spējām, jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt radošumam, jāspēj sadarboties starptautiskā un starpnacionālā komandā, jāpārzina pārtikas produkti dažādās valstīs, jāpiemīt rīcības spējām ārkārtas situācijās, labi jāpārvalda angļu valoda.

Publicēts 2020. gada 30. novembrī