Kuģa mehāniķis ir profesija, kas piemērota tehniski domājošiem cilvēkiem. Kuģa mehāniķis strādā uz dažādu tipu kuģiem un ir atbildīgs par kuģa dzinēju, mehānismu un sistēmu ekspluatāciju, tehnisko apkopi un remontu. Viņš veic darba pienākumus mašīntelpā un uz klāja, kontrolē kuģa mehānismu un sistēmu darba parametrus un veic pierakstus mašīntelpas žurnālā, plāno, organizē un veic kuģa mehānismu un sistēmu tehnisko apkopi un remontu. Uzrauga un vada citu darbinieku darbu mašīntelpās, ievēro darba aizsardzības, kuģošanas drošības, vides aizsardzības, labas darba prakses un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības.

Kuģu mehāniķis darbā:

 • uztur mašīntelpas sardzi vai veic dežūras, uzraugot mehānismu un sistēmu darbības atbilstību ražotāja rekomendācijām, kuģa procedūrām un uzdotajam kuģa ekspluatācijas režīmam;
 • atklāj un novērš kļūmes kuģa dzinēju, mehānismu un sistēmu darbībā, ja tādas radušās;
 • darbina, apkopj, remontē un regulē dažādas kuģa iekārtas un mehānismus kuģa mašīntelpā (dzinējus, stūres mašīnas, tvaika katlus, elektroiekārtas un ģeneratorus, tvaika un gāzu turbīnas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, degvielas un eļļas filtrus un separatorus, sūkņus, gaisa kompresorus, dzesētājus, sildītājus, aukstumiekārtas u.c.) un uz klāja (pietauvošanās vinčas, ķepseles, enkurspilves, kravas celtņus un sūkņus u.c.);
 • darbina, apkopj, remontē un regulē dažādas kuģa sistēmas (automātiskās vadības sistēmas, elektroniskās sistēmas, hidrauliskās un pneimatiskās sistēmas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, degvielas sistēmas, eļļošanas sistēmas, jūras ūdens un saldūdens sistēmas, balasta sistēmas, tvaika sistēmas u.c.);
 • lieto un uztur kārtībā dažādus rokas darbarīkus, darbmašīnas un mērinstrumentus, izmanto metāliskus un nemetāliskus materiālus detaļu izgatavošanā un remontā uz kuģa;
 • aizpilda mašīntelpas žurnālu, naftas operāciju žurnālu un citus dokumentus (pārsvarā angļu valodā), atzīmējot iekārtu darbības raksturlielumus, pamanītās kļūmes, veiktos apkopes vai remontdarbus un to iemeslus, dažādas darbības mašīntelpā;
 • pielieto vadītāja un komandas darba prasmes, efektīvi vadot komandu, sadalot pienākumus, apmācot komandas locekļus atbilstoši viņu kompetencei, spējām un pienākumiem, plānojot darbus un sadalot resursus atbilstoši prioritātēm;
 • lieto kuģa iekšējo sakaru sistēmas, datorus un speciālās lietojumprogrammas;
 • lieto profesionālo angļu valodu darba pienākumu veikšanā;
 • izmanto kuģa mehānismu un sistēmu rokasgrāmatas un rasējumus;
 • pasūta degvielu, smēreļļas, rezerves daļas un materiālus;
 • nodrošina vides piesārņojuma novēršanas prasību ievērošanu;
 • prot rīkoties dažādās ārkārtas situācijas uz kuģa, arī novērš un kontrolē ugunsgrēku;
 • prot sniegt pirmo palīdzību uz kuģa;
 • nodrošina starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz cilvēku dzīvības drošību jūrā, aizsardzību un jūras vides piesārņojuma novēršanu.
 • pastāvīgi papildina zināšanas specializētos kursos, semināros, kā arī seko jaunumiem specializētajos izdevumos.

Darba aprīkojums:

kuģa mehāniķis darbā izmanto atslēdzniecības un metālapstrādes rokas darbarīkus un mērinstrumentus, elektriskos un pneimatiskos darbarīkus, speciālos darbarīkus un mērinstrumentus (hidrauliskās uzgriežņu atslēgas, gultņu novilcējus, indikatorus, biezummērus u.c.), metālapstrādes darbmašīnas (virpas, frēzes, urbjmašīnas), metināšanas aparātus, kravas pacelšanas ierīces (telferus, trīšus), datorus, ķīmiskos reaģentus, smērvielas, krāsas un līmes u.c. Lieto individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļus, nēsā speciālu darba apģērbu un formastērpu.

Darba apstākļi:

strādā uz kuģiem jūrā un ostās visos laikapstākļos. Dodas uz dažādām pasaules ostām un bieži uzturas jūrā vairākus mēnešus (vidēji trīs līdz piecus) pēc kārtas. Tipisks darba grafiks ir 4 mēnešus pavadīt jūrā, 4 mēnešus – uz sauszemes atpūšoties. Jāstrādā noslēgtā vidē, lielākoties daudznacionālā un daudzkulturālā komandā. Reisa laikā kuģis piestāj vairākās ostās, kas atrodas dažādās valstīs vai pat kontinentos. Kuģa mehāniķis uz kuģa strādā pēc noteikta grafika, un tas var būt dažāds: četras stundas strādā, astoņas - atpūšas (sardzes režīms); astoņas stundas strādā, 16 - atpūšas (darba dienas režīms); 24 stundas strādā, 48 - atpūšas (diennakts dežūras režīms) u. tml.  Kuģis ir paaugstinātas bīstamības darba vide, kur ir pastāvīgs troksnis  un vibrācijas no dažādu mehānismu darbības, kā arī kuģis pastāvīgi šūpojas. Atrodoties uz kuģa, var rasties bīstamas situācijas gan tehnisku iemeslu (piemēram, ugunsgrēku, sadursmju u.tml.), gan sliktu laika apstākļu (vētru un orkānu) dēļ. Bīstamo un fiziski smago darba apstākļu dēļ jūrniekam ir jārūpējas par savu veselību, bet reizi gadā vai divos jāiziet specifiska veselības pārbaude pie jūrnieku ārsta.

Darba iespējas:

kuģa mehāniķis var strādāt uz Latvijas vai citu valstu dažāda tipa kuģiem starptautiskajā kuģošanā ar nosacījumu, ka viņa profesionālās kompetences atbilst starptautiskajiem normatīvajiem aktiem par jūrnieku sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu. Sākotnēji var strādāt sardzes mehāniķa, vēlāk - vecākā mehāniķa amatā uz jūras transporta kuģiem (naftas tankkuģiem, gāzes tankkuģiem, pasažieru kuģiem, konteinerkuģiem, beramkravu kuģiem, refrižeratorkuģiem u.c.), iekšējo ūdeņu kuģiem, atkrastes kuģiem, zvejas kuģiem un citiem kuģiem bez galveno dzinēju jaudas ierobežojumiem, kā arī strādāt izglītībai un pieredzei atbilstošu darbu jūrniecības, kuģu būves un remonta, loģistikas un citu nozaru privātos un valsts uzņēmumos un organizācijās, kuģu aģentēšanas, menedžmenta un apdrošināšanas kompānijās u.c. jomās, kas saistītas ar tehnisko pārraudzību.

Iespējamais atalgojums:

kuģa mehāniķa atalgojums ir lielāks par vidējo atalgojumu Latvijā. Pēc izglītības programmas pabeigšanas, sākot darbu sardzes mehāniķa amatā, atalgojums var būt ap 3 000 Eiro mēnesī*. Kļūstot par vecāko mehāniķi, atalgojums var sasniegt  pat 10 000 Eiro mēnesī*. Jūrnieku atalgojums ir atkarīgs no kuģa tipa un uzņēmuma, kuram kuģis pieder. Visbiežāk kompānijas maksā par nostrādāto laiku uz kuģa, jo uz katru reisu tiek slēgts atsevišķs darba līgums, taču ir kompānijas, kuras piedāvā pastāvīgu darba līgumu, un jūrnieks atalgojumu saņem neatkarīgi no tā, vai viņš ir jūrā vai krastā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

augsta atbildības izjūta, uzmanība un precizitāte, psiholoģiskā un stresa noturība, analītiska domāšana, paškontrole, spēja ātri pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši situācijai, spēja uzņemties iniciatīvu un vadību, kā arī strādāt patstāvīgi un komandā, labas komunikācijas prasmes, prasme risināt konfliktus, spēja plānot savu darbu un laiku, spēja pielāgoties dažādām situācijām, godīgums, ētiskums un tolerance.

 

 

 

 

*Kompāniju sniegtie dati par jūrnieku atalgojumu 2019. gadā.

Publicēts 2020. gada 19. jūnijā