Karjeras konsultanta kvalifikāciju var iegūt profesionālā maģistra studiju programmā.

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Par pedagogu karjeras konsultantu izglītības iestādē ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām*:

  • augstākā izglītība un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma vismaz 72 stundu apjomā  pedagoģijā un profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants";
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma  "Pedagogs – karjeras konsultants" vismaz 72 stundu apjomā.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas vismaz 72 stundu apjomā, kuras izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes: Skaties šeit >>>

Papildu informācija

*Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

2021. gada 1. decembrī
Publicēts 2017. gada 17. jūlijā