Lai strādātu par jurista palīgu, ir nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar iegūtu jurista palīga kvalifikāciju vai arī uzsāktas studijas bakalaura studiju programmā (parasti sākot no studiju 2. kursa). Izglītības ieguvi tiesību zinātņu jomā var turpināt bakalaura un maģistra studiju programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma
Augstākā izglītība – doktorantūra
Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2021. gada 24. maijā