Jaunākais militārais instruktors iesaistās Latvijas valsts aizsardzībā, kā arī Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) komandiera pakļautībā un uzraudzībā vada nodaļas līmeņa apakšvienību, plānojot un organizējot apakšvienības darbu militārajā vidē.

Jaunākais militārais instruktors darbā:

  • plāno apakšvienības darbību – iegūst un apstrādā nepieciešamo informāciju, lai veiktu uzdevumus, plāno pavēļu izpildes procesu, plāno uzdevumus un kaujas procedūras;
  • organizē apakšvienību darbību – pieņem lēmumus efektīvas darbības organizēšanai, pārrauga plānu un mērķu īstenošanu, nodrošina militārā dienesta iekārtas reglamenta ievērošanu;
  • vada apakšvienību taktisko uzdevumu izpildē – sagatavo apakšvienību kaujas uzdevumu izpildei vada komandiera uzraudzībā; organizē patruļas; organizē kaujas procedūru izpildi uzbrukuma operāciju laikā vada komandiera uzraudzībā;
  • prot droši rīkoties ar noteiktajā vidē izmantojamo militāro tehniku, iekārtām un aprīkojumu, kā arī veikt šaujamieroču apkopi;
  • organizē atbildībā esošā ekipējuma, tehnikas un bruņojuma pareizu un prasmīgu ekspluatāciju;
  • vada militārās nodarbības apakšvienībā;
  • uztur apakšvienības komandas motivāciju ikdienas pienākumu un taktisko uzdevumu veikšanā;
  • izvērtē savu darbību, nepārtraukti pilnveido savu profesionālo kompetenci un vadības prasmes;
  • sadarbojas ar vadību, padotajiem un kolēģiem teritoriālās un kolektīvās aizsardzības jomā;
  • kārto vispārējās NBS fizisko pārbaudījumu normas.

Darba aprīkojums

Ikdienā nēsā karavīra formas tērpu. Atkarībā no veicamā uzdevuma lauka apmācībās vai praktiskajās nodarbībās, individuālais ekipējums tiek pielāgots atbilstoši veicamajam uzdevumam.

Darba apstākļi

Atkarībā no uzdevuma vai ieņemamā amata karavīra darba vieta var būt atšķirīga. Piemēram, Sauszemes Mehanizēto kājnieku brigāde dienē Ādažos, Jūras spēki  - Liepājā un Rīgā, Gaisa spēki  - Lielvārdē, Štāba bataljons - Rīgā. Apmācības un praktiskās nodarbības notiek poligonos un apvidū lauka apstākļos neatkarīgi no laikapstākļiem.

Darba un izaugsmes iespējas

Iegūstot jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju, ir pamats saņemt jaunākā instruktora dienesta pakāpi – kaprālis. Ieņemamais amats -  nodaļas komandieris. Turpmākā izaugsme notiek atbilstoši Militārā dienesta likumam.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Līderības prasmes, atbildība un pašdisciplīna, neatlaidība un iniciatīva. Kritiskā domāšana, problēmu risināšanas un komunikācijas prasmes. Fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība. Prasme sniegt pirmo palīdzību. Svešvalodu prasmes.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Ja plāno veidot savu karjeru militārajā jomā, ir jāsaprot, vai esi gatavs pakļauties disciplīnai. Tāpat ir būtiski saprast, kurš no NBS spēku veidiem (Gaisa spēki, Sauszemes spēki, Jūras spēki) Tev būtu piemērotākais, lai dienētu un attīstītu savu militāro karjeru. Dienests NBS ir iespēja regulāri pilnveidoties gan fiziski, gan apgūstot zināšanas nozarē. NBS darba vidi veido atsaucīgs kolektīvs, moderns aprīkojums un tehnika. Regulāri notiek medicīniskā kontrole un aprūpe. Darba ietvaros ir iespēja doties ārzemju komandējumos. Jābūt gatavam iesaistīties teritoriālās un kolektīvās aizsardzības pasākumos.

Informācija sagatavota sadarbībā ar
Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu

Publicēts 2022. gada 1. jūnijā
Foto no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku arhīviem.