Publicēts 2022. gada 1. jūnijā
Foto no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku arhīviem.