Lai strādātu par izglītības psihologu, jāiegūst augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi*, tāpat jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā un jāsaņem psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā.

Psihologs, kurš nav ieguvis psihologa sertifikātu noteiktā darbības jomā, ir tiesīgs veikt psihologa profesionālo darbību, ja viņam ir atbilstoša izglītība un noslēgts līgums ar psihologu–pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

   Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

   Augstākā izglītība – doktorantūra

   Papildu informācija
   Atjaunots 2021. gada 4. februārī
   Publicēts 2016. gada 8. aprīlī