​​​​​

Resursā "Izpēti profesiju pats!" atradīsi:
  • kur un kā meklēt informāciju par profesijām – dažādas idejas informācijas meklēšanai;
  • ieteikumus profesijas satura patstāvīgai izpētei - lejuplādējamu anketu profesijas apraksta veidošanai;
  • ­ieteikumus profesionāļu intervijas plānošanai un lejuplādējamu strukturētas intervijas sagatavi.
Pirms sāc meklēt informāciju – saplāno, ko tieši tu gribi atrast!

Informācijas apjoms var būt tik liels, ka vari apjukt, vai arī palaist garām kādu būtisku ziņu. Tādēļ ir svarīgi pierakstīt, ko tieši gribi atrast. Šāds plāns palīdzēs arī izanalizēt iegūto informāciju un saprast, vai kaut kas netrūkst. Izmanto dažādus informācijas avotus, lai iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju! Izmantojot tikai vienu informācijas avotu, Tu redzi situāciju tikai no viena skatupunkta un nevari izvērtēt visas iespējas un ierobežojumus.

Pārbaudi informācijas precizitāti!

Tā kā informāciju apkopo un sniedz cilvēki, tad vienmēr pastāv kļūdīšanās risks. Cilvēki var būt arī ļoti subjektīvi, atlasot vai izskaidrojot informāciju. Savukārt datu bāzēs, kurās tiek apkopota informācija no dažādiem avotiem, informācija var būt novecojusi, jo tā ne vienmēr tiek automātiski atjaunota, ja pirmavotā ir veiktas izmaiņas.

Kur meklēt informāciju?

  • Latvijas Profesiju klasifikators ietver visas tautsaimniecībā sastopamās darbinieku profesijas, dod tām precīzus nosaukumus valsts valodā un nosaka starptautiskai praksei atbilstošas profesiju kvalifikācijas pamata (minimālās) prasības.

  • Profesiju standarti ir attiecīgo profesiju nodarbinātības apraksti (kādā amatā var strādāt un konkrēti kādus darbus veikt šīs profesijas pārstāvis). Standartos detalizēti uzskaitīti darba pienākumi un veicamie uzdevumi. Tāpat ir aprakstīts, kādām prasmēm ir jāpiemīt attiecīgās profesijas pārstāvim, kā arī ir uzskaitīts kādas teorētiskās zināšanas nepieciešamas.

  • profesujupasaule.lv atradīsi aprakstus par dažādām profesijām, intervijas ar profesiju pārstāvjiem, fotogaleriju no viņu darba ikdienas un profesiju apguves iespējas.

  • prakse.lv atradīsi informāciju par profesijām, prakses iespējām un uzņēmumu / iestāžu piedāvātajām vakancēm.

  • Ēno profesiju pārstāvjus - Ēnu diena ir Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

  • Informāciju par profesijām var iegūt, iesaistoties brīvprātīgajā darbā un vasaras darbos, iztaujājot darba devējus un dodoties ekskursijās uz uzņēmumiem.

Profesijas apraksts un profesionāļa intervēšana

Lai iegūtu pietiekamu priekšstatu par profesiju, nepieciešams ievākt daudzpusīgu informāciju. Nepaļaujies tikai uz vienu informācijas avotu. Pat, ja Tev liekas, ka par profesiju viss jau ir zināms, pārbaudi, vai tā tiešām ir. Profesijas aprakstā jāietver sekojošas sadaļas: darba saturs; prasības strādājošajam; darba aprīkojums; darba apstākļi; iespējamās darbavietas.
Apskati un lejupielādē anketu profesijas apraksta veidošanai ( Word vai PDF formātā).

Ne vienmēr Tev izdosies atrast profesionāli sagatavotu informāciju par to vai citu profesiju. Tādēļ aicinām Tevi pētīt profesijas patstāvīgi. Esam apkopojuši ieteikumus, kas Tev noteikti palīdzēs. Izmanto lejuplādējamo anketu un interviju Ēnu dienās, skolu projektos, tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem vai patstāvīgi pētot profesijas.

Apskati un lejupielādē strukturētas profesionāļa intervijas jautājumus (Word vai PDF formātā).

 

Atjaunots 2024. gada 22. februārī
Publicēts 2013. gada 28. februārī