Meklēšanas rezultāti

DUS vadītājs - Profesija
Degvielas uzpildes stacijas (DUS) vadītājs organizē un vada DUS darbu, tostarp atbild par DUS personāla atlasi un apmācību.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa elektrosistēmu inženieris veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis pārbauda un uztur dzelzceļa elektroapgādes, sakaru un vilcienu kustību regulējošās sistēmas, tostarp nodrošina signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtu, piemēram, luksoforu, pārmiju darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa transporta inženieris veic dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistīts ar dzelzceļa infrastruktūras, tehnisko līdzekļu remontu un ekspluatāciju, kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis uzrauga dzelzceļa transporta kustību savā iecirknī, nodrošinot vilcienu kustības grafika ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, kā arī pārvadājuma dokumentu noformēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Dzelzceļš - Darbavieta
Dzelzceļš ir virszemes transporta veids, kas paredzēts iekšzemes un starptautiskai pasažieru un kravu pārvadāšanai, turklāt tas nodrošina liela apjoma pārvadājumu efektīvu realizāciju.
Ēdināšanas uzņēmuma vadītājs organizē un vada ēdināšanas uzņēmuma darbu - personāla darbu, ēdienu gatavošanas un klientu apkalpošanas procesu, pārzina un ievieš likumdošanas pamatprasības pārtikas nekaitīguma jautājumos, realizē uzņēmuma mārketinga stratēģiju, plāno uzņēmuma budžetu.
Hide enterprise
Hide profession
Ēdināšanas uzņēmums sniedz dažādus ēdināšanas pakalpojumus, piedāvājot klientiem plašu ēdienu un dzērienu klāstu. Ēdināšanas uzņēmumi var būt lieli un ar daudziem darbiniekiem vai nelieli ģimenes uzņēmumi, kuros strādā daži cilvēki (bieži vien arī paši īpašnieki), kas veic visus darbus.
Ekskavatora vadītājs veic nepieciešamos rakšanas darbus ar ekskavatoru remonta vai būvniecības procesu nodrošināšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Ekspozīciju un izstāžu kurators plāno un vada muzeja izstāžu un ekspozīciju ieviešanas projektus un iesaistās zinātniskajā izpētē un muzeja publikāciju gatavošanā.
Hide enterprise
Hide profession
Eksprespasta klientu pakalpojumu projektu vadītājs ir persona, kura nodrošina, ka visi uzsāktie un plānotie projekti tiek realizēti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes standartiem.
Hide enterprise
Hide profession
Eksprespasta kurjers - Profesija
Eksprespasta kurjers nodrošina klienta pasūtīto preču precīzu, rūpīgu un savlaicīgu piegādi norādītajā adresē.
Hide enterprise
Hide profession
Ēku būvinženieris - Profesija
Ēku būvinženieris plāno, organizē un pārrauga jaunu ēku būvniecības procesu un esošo ēku pārbūvi un restaurāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Ēku būvtehniķis - Profesija
Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam.
Hide enterprise
Hide profession
Elektroinženieris elektrosadales tīklos veic elektroiekārtu projektēšanu, pētniecību, montāžu, ekspluatāciju un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Elektroinženieris termoelektrostacijā organizē iekārtu darbību un remonta darbus, kā arī sagatavo mācību materiālus darbiniekiem un citu ar termoelektrostacijas iekārtu darbību un remontu saistītu dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Elektromontieris - Profesija
Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozare ir visstraujāk augošā nozare rūpniecības sektorā. Būtiska šīs nozares iezīme ir, ka tajā dominē augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuros mazs darbinieku skaits rada produktus daudzu miljonu eiro vērtībā. Nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā sniedz elektronisko un optisko iekārtu ražošana.
Elektronikas inženieris konstruktors izstrādā jaunus elektronikas elementus, iekārtas un sistēmas.
Hide enterprise
Hide profession
Elektronikas inženieris programmētājs izstrādā elektronikas ierīču programmatūru, testē programmnodrošinājumu, kā arī sagatavo programmatūras apraksta dokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession

Pages