Publicēts 2022. gada 30. jūnijā
Foto no VIAA un Rīgas Celtniecības koledžas arhīviem