Ēku būvinženieris. Avots: https://www.llu.lv/lv/karjerasdienas
Publicēts 2022. gada 10. janvārī