Eksprespasta klientu pakalpojumu projektu vadītājs ir persona, kura nodrošina, ka visi uzsāktie un plānotie projekti tiek realizēti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes standartiem.

Eksprespasta klientu pakalpojumu projektu vadītājs darbā:

 • uzrauga esošo projektu realizāciju atbilstoši visaugstākajiem standartiem un Eiropas pasta savienības regulas nosacījumiem;
 • rūpējas par jaunu projektu īstenošanu, ņemot vērā kvalitātes un starptautisko noteikumu prasības;
 • piedalās jaunu projektu izstrādes dažādos posmos;
 • seko līdzi vai pasta sūtījumi tiek apstrādāti atbilstoši noteiktajām prasībām;
 • pārbauda sūtījumu datus – vai tie ir precīzi;
 • sadarbojas ar kolēģiem sava uzņēmuma ietvaros;
 • sadarbojas ar speciālistiem no dažādām iestādēm, piemēram, muitas, Valsts ieņēmuma dienestu u. tml.;
 • piedalās dažādās sapulcēs un semināros;
 • izstrādā risinājumus individuāliem projektiem, piemēram, temperatūras nodrošināšana sūtījumu laikā u. tml.;
 • jāpielieto Latvijas likumdošanas prasības jaunu un jau esošo projektu realizēšanā;
 • veic dažādu datu analīzi un statistikas apkopojumus;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju;
 • lieto specifiskas datu bāzes un datorprogrammas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

eksprespasta klientu pakalpojumu projektu vadītāja darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, dažādu starptautisko regulu un likumu krājumi.

Darba apstākļi:

eksprespasta klientu pakalpojumu projektu vadītājs pārsvarā strādā iekštelpās. Jārēķinās, ka pirmssvētku laikā var nākties palīdzēt kolēģiem sūtījumu apstrādē. Darba laiks ir noteikts darba dienās no 8:00 līdz 17:00.

Darba iespējas:

eksprespasta klientu pakalpojumu projektu vadītājs var strādāt jebkurā loģistikas uzņēmumā vai kādā citā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar projektu izstrādi vai realizāciju.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, augstai stresa noturībai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jāpiemīt analītiskai, loģiskai domāšanai, jābūt labām datorprasmēm, īpaši MS Excel programmā, jāpārvalda valsts un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 24. martā