Pastnieks veic preses, sūtījumu un pensiju piegādi, kā arī sniedz citus pasta pakalpojumus klientiem.

Pastnieks darbā:

 • kvalitatīvi piegādā klientiem preses izdevumus un sūtījumus;
 • noformē dažādus maksājumus;
 • noformē preses izdevumu abonementus;
 • veic pensiju piegādi uz mājām;
 • veic sadarbības partneru preču tirdzniecību;
 • izmanto pozitīvas saskarsmes principus;
 • informē klientus par “Latvijas Pasta” pakalpojumiem;
 • pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu;
 • aizpilda pasta dokumentāciju;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro vides un darba aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības prasības;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

pastnieka darba aprīkojums ir dators, pastnieka soma, maksājumu uzskaites kvītis, sūtījumu paziņojumu kvītis, mobilais telefons, pašaizsardzības līdzekļi. Darba laikā pastnieks ir tērpts “Latvijas Pasta” apģērbā.

Darba apstākļi:

pastnieks strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Pastniekam nepieciešama arī laba fiziskā sagatavotība, jo darbs pārsvarā tiek veikts kājās stāvot, pārvarot vairākus kilometrus un namu stāvus dienā. Darba laiks ir noteiktas stundas, pārsvarā no 5:40 rītā līdz 14:30 pēcpusdienā.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga pastniekam noteikta gan kā noteikta nemainīgā daļa, kā arī papildus tai tiek noteikta mainīgā algas daļa. Darba samaksas apjomu nosaka arī tādi faktori kā pastnieka iepriekšējā darba pieredze un profesionalitāte.

Darba iespējas:

pastnieks var strādāt uz Latvijas Pastā vai citā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar pasta sūtījumu piegādi.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt ļoti labām komunikācijas spējām, jāpārzina apkalpojamā teritorija, jāpiemīt rīcības spējām ārkārtas situācijās, labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 13. oktobrī