Sūtījumu apstrādes operators nodrošina, ka visi nosūtītie vai pasūtītie sūtījumi (vēstules, dāvanas, paciņas, preces) nonāktu līdz norādītajam adresātam.

Sūtījumu apstrādes operators darbā:

 • apstrādā un šķiro sūtījumus;
 • sagatavo sūtījumu dokumentāciju (pavadzīmes, veidlapas, pavaddokumentus);
 • sadala sūtījumus atbilstoši valstīm vai Latvijas novadiem;
 • reģistrē sūtījumus speciālās reģistrēšanas sistēmās;
 • komplektē sūtījumus to izsūtīšanai uz attiecīgajām pasta nodaļām;
 • sadarbojas ar kolēģiem sava uzņēmuma ietvaros;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju;
 • lieto specifiskas datu bāzes un datorprogrammas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

sūtījumu apstrādes operatora darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, skeneris, pasta indeksu katalogs.

Darba apstākļi:

sūtījumu apstrādes operatora strādā iekštelpās. Jārēķinās, ka darbs jāpilda pārsvarā stāvot kājās, pārvietojot dažāda izmēra un smaguma sūtījumus, kas rada zināmu fizisku slodzi. Tāpat pirmssvētku laikā var nākties palīdzēt kolēģiem sūtījumu apstrādē. Darba laiks ir noteikts dienas vai nakts maiņās.

Darba iespējas:

sūtījumu apstrādes operators var strādāt loģistikas vai kādā citā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar sūtījumu apstrādi un šķirošanu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, augstai stresa un fiziskai noturībai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jāpiemīt vēlmei mācīties, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, kā arī nakts maiņās, jāpārvalda valsts valoda vismaz B1 līmenī.

Publicēts 2021. gada 24. martā