Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni enerģētikas un elektrotehnikas jomā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

  Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma

    Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

    Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības

    Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām
    Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

    Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

    Augstākā izglītība – doktorantūra

     Atjaunots 2021. gada 2. decembrī
     Publicēts 2016. gada 6. oktobrī