Meklēšanas rezultāti

Skaistumkopšana - Nozare
Skaistumkopšanas nozare iekļauj frizieru, skaistumkopšanas pakalpojumu sektoru un fiziskās labsajūtas uzlabošanas sektoru (pirts, sauna, SPA procedūras, ķermeņa klasiskā kosmētiskā masāža u.tml.).
Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura veic sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām.
Hide enterprise
Hide profession
Skaistumkopšanas uzņēmums piedāvā skaistumkopšanas, mākslīgā iedeguma, manikīra, pedikīra, publiskas lietošanas pirts, publiskas lietošanas peldbaseinu, kā arī permanentā grima, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanu.
Skaitļotāju/sistēmu inženieris izstrādā, pārbauda un uztur jaunas datorprogrammas, sagatavo programmu specifikācijas, piedāvā risinājumus programmu pilnveidei atbilstoši lietotāju prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Skaņu operators - Profesija
Skaņu operators nodrošina pasākumu apskaņošanu, veic skaņas ierakstīšanu, sagatavoto audio materiālu (mūzikas, balss, skaņu efektu) atskaņošanu, veic elektroniskās aparatūras izvietošanu, strādā ar mikrofoniem, skaņas pastiprinātājiem, skaņu pultīm un skaņu ieraksta iekārtām.
Hide enterprise
Hide profession
Skaņu režisors - Profesija
Skaņu režisors ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām veic publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus.
Hide enterprise
Hide profession
Skola - Darbavieta
Skolā mācās, lai iegūtu dzīvē noderīgas zināšanas un prasmes. Skolas īsteno izglītības programmas dažādās izglītības pakāpēs - pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība.
Sliežu ceļu saimniecības tehniķis nodrošina sliežu ceļu pilnu ekspluatāciju (izpēti, remontdarbus, uzraudzību) atbilstoši instrukcijām, ievērojot nozares noteiktos standartus.
Hide enterprise
Hide profession
Slimnīca - Darbavieta
Slimnīca ir medicīnas iestāde, kas paredzēta gan stacionēto, gan ambulatoro slimnieku diagnostikai un ārstēšanai. Ambulatorie pacienti ir tie, kuru veselības stāvoklis nav tik smags, lai būtu nepieciešamība ārstēties uz vietas slimnīcā (stacionārā).
Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic smago spēkratu (tehnikas, kas tiek nodarbināta būvniecībā, mežizstrādē, lauksaimniecībā, ceļu būvē un citās nozarēs) pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais aprūpētājs sniedz aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais darbinieks - Profesija
Sociālais darbinieks identificē klienta sociālās problēmas, izvērtē situāciju, novērtē klienta prasmes un stiprās puses, kā arī palīdz klientiem atrast nepieciešamos resursus, lai risinātu problēmu. Sociālie darbinieki palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību, garīgajām saslimšanām u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais pedagogs - Profesija
Sociālais pedagogs nodrošina bērnu / jauniešu tiesību aizsardzību, palīdz rast risinājumu situācijai, kādā nonācis skolēns, ja par to liecina negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā – mācību sekmju pasliktināšanās, konflikti ar skolas biedriem vai pedagogiem, slikta uzvedība, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi u.c.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālais rehabilitētājs piedalās sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā cilvēkiem, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta.
Hide enterprise
Hide profession
Sociālās palīdzības organizators strādā labklājības sistēmas sociālajās iestādēs, kas sniedz sociālo palīdzību, un izvērtē personas atbilstību sociālā atbalsta (pabalsti, kompensācijas u.c.) saņemšanai, kā arī organizē sociālā atbalsta sniegšanu.
Hide enterprise
Hide profession
SPA meistars - Profesija
SPA meistars ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kas sniedz SPA pakalpojumus, veicina klientu fizisko un psihoemocionālo labsajūtu, prāta, gara un fiziskā ķermeņa atjaunošanos, līdzsvarošanos un veic veselības profilaksi.
Hide enterprise
Hide profession
Speciālās izglītības pedagogs īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības traucējumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Spolētājs - Profesija
Spolētājs apkalpo un uzrauga spolēšanas iekārtas, kontrolē saražotās produkcijas kvalitāti, precīzi marķē, pako un sver produkciju.
Hide enterprise
Hide profession
Sporta ārsts - Profesija
Sporta ārsts sniedz konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, kuri aktīvi trenējas kādā sporta veidā vai vēlas uzsākt treniņus, kuriem ir fiziski aktīvas brīvā laika nodarbības ar palielinātu slodzi (slēpošana, snovbords, skeitošana, slidošana, peldēšana, riteņbraukšana u.c.).
Hide enterprise
Hide profession
Sporta treneris - Profesija
Sporta treneris nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši sporta treniņu mērķiem un sporta veidam.
Hide enterprise
Hide profession

Pages