Lai strādātu par sociālo pedagogu, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām. 
Par sociālo pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un sociālā pedagoga kvalifikāciju vai augstāko izglītību un sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā.

Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kuras īsteno augstākās izglītības iestādes (pēc apguves tiek izsniegts sertifikāts)

Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2019. gada 5. martā