Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot sociālā darba jomā

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Profesionālā studiju programma pēc koledžas
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
Atjaunots 2020. gada 30. novembrī
Publicēts 2015. gada 11. decembrī