Meklēšanas rezultāti

Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku un programmatūru, sniedz konsultācijas darbā ar biroja tehniku un programmatūru.
Hide enterprise
Hide profession
Datorsistēmu testētājs plāno, sagatavo un veic programmatūras īpašību pārbaudi, analizē rezultātus un dokumentē reālo stāvokli un tā atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Datu bāzu inženieris izstrādā, pārveido un uztur datu bāzes, risina datu bāzu darbības kļūdas un problēmas, konsultē kolēģus darbā ar datu bāzēm.
Hide enterprise
Hide profession
Degvielas tirdzniecības uzņēmums veic degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, autogāzes, biodegvielas) mazumtirdzniecību un / vai  vairumtirdzniecību. Degvielas tirdzniecības uzņēmumi sniedz arī ērtas iepirkšanās pakalpojumu, piedāvājot iegādāties ar auto apkopi saistītas preces, ēdienu, dzērienus u.c.
Docents - Profesija
Docents ir vēlēts akadēmiskais amats. Docents vada zinātniskos pētījumus vai mākslinieciskās jaunrades procesu un veic izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata nosaukumam (jomai).
Hide enterprise
Hide profession

Pages