Meklēšanas rezultāti

Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmums nodarbojas ar metāla, gatavo metāla izstrādājumu ražošanu un uzstādīšanu, elektrisko iekārtu ražošanu, transportlīdzekļu ražošanu, medicīnas iekārtu ražošanu, kā arī dažādu iekārtu un ierīču remontu un uzstādīšanu.
Mēbeļu dizainers - Profesija
Mēbeļu dizainers izstrādā mēbeļu skices, veic materiālu izvēli un aprēķinus, kā arī piedalās izstrādājumu izgatavošanā atbilstoši radītajām skicēm.
Hide enterprise
Hide profession
Mēbeļu tapsētājs - Profesija
Mēbeļu tapsētājs izgatavo dažādu veidu tapsējumus, remontē un restaurē tos, veic dažādu mēbeļu izstrādājumu apvilkšanu, izmantojot tapsēšanas materiālus.
Hide enterprise
Hide profession
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris (medicīnas iekārtu inženieris) izstrādā jaunas un pilnveido esošās medicīnas fizikālās tehnoloģijas, ierīces, iekārtas un sistēmas, pārzina medicīnisko ierīču, iekārtu, aparātu, instrumentu uzbūvi, darbības principus, izgatavošanas tehnoloģiju, izmantošanas nosacījumus un drošības aspektus.
Hide enterprise
Hide profession
Medicīnas fiziķis - Profesija
Medicīnas fiziķis strādā sadarbībā ar dažādu nozaru speciālistiem (inženieri, fiziķi, matemātiķi, ārstu, biologu u.c.), atbild par drošu, efektīvu jonizējošā un nejonizējošā starojuma izmantošanu pacientu diagnostikā un ārstēšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Mehānikas inženieris projektē metālapstrādes, transportbūves, celtniecības, tirdzniecības u.c. nozaru iekārtas, ierīces un mašīnas, kā arī veic to pilnveidošanu un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Mehatroniķis - Profesija
Mehatroniķis veic automātisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, apkalpo automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos.
Hide enterprise
Hide profession
Hide enterprise
Hide profession
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare sastāv no vairākiem sektoriem, tostarp mašīnbūve, mašīnzinības, metālu ražošana, gatavo metālu izstrādājumu ražošana un uzstādīšana, elektrisko iekārtu, transportlīdzekļu, medicīnas iekārtu ražošana, kā iekārtu uzstādīšana un remonts.
Metālapstrādes speciālists (skārdnieks) aviācijā remontē gaisa kuģa konstrukcijas metāla elementus saskaņā ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām.
Hide enterprise
Hide profession
Metinātājs - Profesija
Metinātājs veic metināšanas darbus, izmantojot iekārtas atkarībā no metināmā materiāla, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas, veic montāžas un remonta darbus.
Hide enterprise
Hide profession
Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs izstrādā ugunsdzēsības, meža ugunsdrošības un meža aizsardzības kārtību un vadlīnijas, plāno atbilstošos pasākumus, to īstenošanu un budžetu.
Hide enterprise
Hide profession
Meža mašīnu operators strādā ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzētām speciālām meža mašīnām, veic koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes šķeldās.
Hide enterprise
Hide profession
Mežsaimniecības inženieris var vadīt mežsaimniecības uzņēmumu vai uzņēmuma struktūrvienību, strādāt mežsaimniecības valsts iestādēs un citās organizācijās kā vadītājs, mežsaimniecības konsultants, padomnieks, kā arī veikt zinātniskās pētniecības darbu mežsaimniecības nozarē.
Hide enterprise
Hide profession
Mežsaimniecības tehnologs vada meža atjaunošanu un meža ieaudzēšanu - plāno un vada meža sēklkopības un kokaudzētavas darbus, mežaudžu kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu un realizāciju, pārzina mežsaimnieciskajos darbos pielietojamās mašīnas un  instrumentus, darba rīkus, nodrošina vidi saudzējošu ražošanas procesu.
Hide enterprise
Hide profession
Mežsaimniecības uzņēmums nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu un meža produkcijas sagatavošanu - koku nozāģēšanu, atzarošanu, sortimenta sagarināšanu, kokmateriālu transportēšanu un tirdzniecību.
Mežsaimnieks - Profesija
Mežsaimnieks plāno un veic meža kopšanu, stādīšanu, meliorācijas sistēmas uzturēšanu, uzrauga ugunsdrošību, organizē apsaimniekošanas darbus un atkritumu savākšanu pārraudzībā esošajā meža teritorijā.
Hide enterprise
Hide profession
Mežzinis - Profesija
Mežzinis veic mežsaimniecības aktivitāšu vadību un organizēšanu. Pienākumi atkarīgi no jomas (mežsaimniecība, meža un vides aizsardzība, ugunsapsardzība, medību uzraudzība, juridiskā / administratīvā), kurā mežzinis strādā.
Hide enterprise
Hide profession
Mikrobiologs - Profesija
Mikrobilogs pēta mikroorganismus un to izmantošanas iespējas. Mikrobiologus iedala sekojošās specialitātēs: zinātnes mikrobiologi; vides mikrobiologi; gēnu inženierijas mikrobiologi; medicīnas mikrobiologi, farmācijas mikrobiologi un pārtikas rūpniecības mikrobiologi.
Hide enterprise
Hide profession
Militārā policija - Profesija
Militārā policija ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kaujas atbalsta vienība un tās pamatuzdevums ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Hide enterprise
Hide profession

Pages