Frēzētājs ir speciālists, kurš frēzējot izgatavo dažādas formas izstrādājumus, piemēram, detaļas no metāla, koka vai cita materiāla. Frēzēšanas process notiek uz speciāliem darba galdiem ar griežamo instrumentu – frēzi. Frēzēšanas procesā no materiāliem iespējams izgatavot detaļas, no kurām pēc tam var veidot dažādus citus objektus.

Frēzētājs darbā:

  • lasa rasējumus, izmanto tehnoloģisko dokumentāciju;
  • frēzē plakanas, slīpas virsmas, rievas, izciļņus, izmantojot dažāda veida frēzes (kāta, gala, cilindriskās);
  • ar frēzmašīnām izgatavo dažādus izstrādājumus, piemēram, detaļas;
  • kontrolē izstrādājuma izmēru un formu precizitāti;
  • strādā, sadarbojoties ar kolēģiem;
  • darbā izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles;
  • ievēro elektrodrošības, ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.

Darba aprīkojums:

pārsvarā strādā speciālā darba apģērbā un apavos; lieto aizsargbrilles, cimdus un austiņas trokšņu slāpēšanai; darbā lieto dažādas frēzmašīnas, kā arī mehāniskos, elektriskos un rokas instrumentus, piemēram bīdmēru, mikrometru u.c.

Darba apstākļi:

frēzētāja darba laiks atkarīgs no uzņēmuma darba laika, kurā strādā; darba vidē var būt paaugstināts troksnis; lielākā darba dienas daļa tiek pavadīta, stāvot kājās; bieži jāceļ smagumi.

Iespējamais atalgojums:

frēzētājs vidēji mēnesī nopelna sākot no 910 - 1050 EUR pirms nodokļu nomaksas; atalgojums ir atkarīgs no kompetences, prasmēm, uzņēmuma vai iestādes, kurā frēzētājs strādā, kā arī nostrādāto stundu skaita.

Darba iespējas:

var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves, kā arī citu nozaru uzņēmumos, kuros izmanto metālapstrādes iekārtas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība, precizitāte, izpratne par rasējumiem, iekārtām un tehnoloģisko dokumentāciju, prasmes strādāt individuāli un komandā, atbildības sajūta, fiziskā izturība, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 1. oktobrī