Mehatroniķis veic automātisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, apkalpo automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos.

Mehatroniķis darbā:
  • veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu;
  • pārzina mehatronisko sistēmu uzbūvi, uztur to,novērš defektus un veic profilikatiskos remonta darbus;
  • veic bojājumu atklāšanu mehatroniskās sistēmas darbībā un nepieciešamos remonta darbus;
  • prot lasīt rasējumus un veic mehatroniskās sistēmas - elementu, ierīču un mezglu montāžas un regulēšanas darbus, tehnoloģisko pārbaudi un galīgo regulēšanu;
  • veic mehatroniskās sistēmas darbības profila maiņu un veic modernizāciju, kā arī ievieš progresīvus tehniskos risinājumus; 
  • izmanto mērīšanas un kontroles ierīces mehatroniskās sistēmas darbības kontrolē un veic šo mērierīču darbības uzraudzību.
Darba aprīkojums:

izmanto darba mašīnu ciparu vadības tehnoloģijas, loģiskos kontrolerus (PLC), ciparu vadības ierīces un  darbagaldus (CNC).

Darba apstākļi:

strādā individuāli ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, astoņu stundu darba diena.

Darba iespējas:

strādā ražošanas un servisa organizācijās.