Profesijas pamatus apgūst profesionālās izglītības pakāpē un turpinot izglītību augstākās izglītības pakāpē, mācoties un studējot mehatronikas vai elektronikas jomā. Vidējās profesionālās izglītības līmenī kvalifikācijas apliecību var iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2016. gada 30. decembrī