Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes speciālists, kurš piedalās metālapstrādes procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizēšanā.

Mašīnbūves tehniķis darbā:

  • lasa rasējumus, izmanto tehnoloģisko dokumentāciju;
  • sagatavo detaļu rasējumus;
  • pārbauda mašīnbūves un metālapstrādes iekārtu gatavību darbam;
  • organizē iekārtu un aprīkojuma tehnisko apkopi;
  • veic nepieciešamo materiālu un instrumentu pieprasījumu;
  • izgatavo detaļas, virpojot un frēzējot, kā arī uz programmvadības metālapstrādes darbgaldiem;
  • veic metināšanas, atslēdznieka un mehāniķa darbus;
  • pārbauda izstrādājuma atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai;
  • ievēro elektrodrošības, ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.

Darba aprīkojums

Strādā speciālā darba apģērbā un apavos. Lieto aizsargbrilles, cimdus un austiņas trokšņu slāpēšanai. Darbā lieto dažādas mašīnbūves un metālapstrādes iekārtas, kā arī mehāniskos, elektriskos un rokas instrumentus.

Darba apstākļi

Mašīnbūves tehniķa darba laiks atkarīgs no noteiktā darba laika uzņēmumā, kurā strādā. Darba vidē var būt paaugstināts troksnis, putekļi. Lielākā darba dienas daļa tiek pavadīta, stāvot kājās. Veicot darba pienākumus, var nākties celt smagumus.

Darba iespējas

Mašīnbūves tehniķis var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves, kā arī citu nozaru uzņēmumos, kuros izmanto metālapstrādes iekārtas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt ļoti pašdisciplinētam un precīzam; jāprot koncentrēties darbam, nedomājot par kaut ko citu; jābūt neatlaidīgam un apņēmīgam; jābūt interesei par mašīnbūves un metālapstrādes jomu; jābūt atvērtam sadarbībai un jāizrāda iniciatīva, lai kopīgi rastu problēmas risinājumu.

Publicēts 2021. gada 31. maijā