Mehānikas inženieris projektē metālapstrādes, transportbūves, celtniecības, tirdzniecības u.c. nozaru iekārtas, ierīces un mašīnas, kā arī veic to pilnveidošanu un remontu.

Mehānikas inženieris darbā:
 • veic iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu;
 • veic iekārtu, ierīču un mašīnu ražošanu, uzstādīšanu, uzraudzību, pilnveidošanu, realizāciju un remontu;
 • piedalās ierīču un mašīnu projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos;
 • izmanto programmu Solidwork;
 • nodrošina drošības tehnikas un vides aizsardzības likumu un noteikumu ievērošanu darba vietā;
 • izmanto zināšanas par ISO 9001 un ISO 14001 standartiem;
 • veic inženiertehniskos aprēķinus;
 • nodrošina kvalitātes vadību;
 • veic ražotā produkta analīzi un ekonomisko novērtējumu (produkta pieprasījumu tirgū, plānotās izmaksas, riska faktorus u. tml.)
 • izmanto zināšanas par ražošanas vadību sistēmām (Monitor, SAP);
 • izstrādā kontroles un remonta tehnoloģijas;
 • kontaktējas ar klientiem;
 • cieši sadarbojas ar tehnologiem;
 • vada zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus;
 • nodrošina vides aizsardzību un darba drošību.
 • pārzin mašīnbūves tehnoloģijas (dažādu iekārtu darbību un iespējas);
 • izmanto materiālzinātnes zināšanas (dažādu materiālu izmantošanu mašīnbūvē).
Darba aprīkojums:

darbā lieto datoru un izmanto speciālas datorprogrammas, kā arī speciālas drukāšanas iekārtas – ploterus, Tāpat tiek izmantotas ierīču, iekārtu, mašīnu tehniskās specifikācijas.

Darba apstākļi:

mehānikas inženieris parasti strādā astoņu stundu darba dienu, iespējams arī darbs maiņās pēc saskaņota grafika. Var strādāt individuāli, kā arī komandā. Darbs noris biroja tipa telpās, kā arī laboratorijās, izmēģināšanas laboratorijās un ražošanas cehos.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga mehānikas inženierim var būt sākot no 1000 līdz 1200 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Darba iespējas:

var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, lauksaimniecības, transporta, celtniecības, tirdzniecības uzņēmumos, konstruktoru birojos, kā arī var būt par pašnodarbināto personu vai strādāt līgumdarbus.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

līdera dotības, telpiskā uztvere un tehniskā domāšana, labas prasmes izmantot speciālo literatūru un datorprogrammas, pacietība, precizitāte, labas komunikācijas prasmes, laba psiholoģiskā un teorētiskā sagatavotība, jāievēro drošības tehnikas prasības un jāuzrauga to izpilde, prasmes strādāt individuāli un komandā, spēja vadīt sev padotos speciālistus, atbildības sajūta, labas latviešu valodas, kā arī vismaz divu svešvalodu zināšanas, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2018. gada 31. maijā