Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai mašīnbūves jomā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

 

Atjaunots 2023. gada 24. februārī
Publicēts 2018. gada 31. maijā