Metināšana – tas ir process, kurā sakausējot metināmās virsmas, tiek savienoti metāli vai termoplasti, izveidojot neizjaucamu savienojumu – konstrukciju. Metinātājs metina tērauda, čuguna, krāsaino metālu un to sakausējumu detaļas, mezglus un konstrukcijas, kā arī plastmasu. Viņš darba procesā nosaka metināto šuvju defektus un novērš tos. Atkarībā no metināmā materiāla izšķir šādus populārākos lokmetināšanas (t.i. elektriskais loks starp elektrodu un metināmo virsmu) veidus: MMA (parasti izmanto vidēja biezuma metālu sametināšanai), MAG un MIG (visizplatītākais metināšanas veids, kur elektrods ir metāla stieple), TIG (parasti izmanto plānu metālu sametināšanai vai sakausēšanai).

Metinātājs darbā:
 • nosaka metāla veidu un tā metinātspēju (balstoties uz metāla ķīmisko sastāvu);
 • savieno dažādu metālu konstrukcijas, detaļas un mezglus;
 • griež un savieno metāla loksnes, caurules, stieņus, T, U, L veida šķērsgriezuma profilus;
 • izgatavo dažādas formas un sarežģītības pakāpes metāla konstrukcijas;
 • izmanto dažāda veida metālus un metālu sakausējumus;
 • atsevišķos metināšanas veidos izmanto arī aktīvās aizsarggāzes (argonu, hēliju, acetilēnu, skābekli vai CO2);
 • sagatavo metināšanas iekārtu, veic tā apkopi;
 • sagatavo metāla detaļas vai konstrukcijas metināšanai;
 • izpilda metināšanu dažādos veidos: kakta sievienojumā, sadursavienojumā, stūra savienojumā vai pārlaidu savienojumā;
 • pārbauda metināto šuvi gan vizuāli, gan mehāniski (mērlentēm, šabloniem, rentgenogrāfiem, ultraskaņas skaneriem u.c.);
 • lieto atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
 • izmanto ISO (Starptautiskā standartu organizācija) standartus, Eiropas Savienības un citu valstu standartus mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs: kodi 9001, 3834,14000;
 • ievēro darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto speciālu nedegošu aizsargtērpu, cimdus, apavus, aizsargmasku vai aizsargbrilles, dzirdes aizsargaustiņas, dažādu gāzu maisījumus, metināšanas aparātus, aerosolus, rokas slīpmašīnas, āmurus, skrāpjus, birstes, metinājuma šuvju mērīšanas un kvalitātes kontroles aparatūru.

Darba apstākļi:

metinātājs strādā ražošanas telpās un ārpus tām, iespējams arī darbs lielā augstumā (piemēram, augstceltnēs, uz tiltiem, ostu celtņiem u.c.), strādā paaugstināta trokšņa līmenī, ir ar fizisku slodzi (ilgstošs darbs nemainīgā stāvoklī telpā), strādā ar paaugstināta spiediena iekārtām (skābekļa, acetilēna u.c. gāzu baloni), ķīmiski aktīva vide, jo tiek lietoti ķīmiskie aerosoli un izdalās kaitīgo gāzu tvaiki, strādā astoņas darba stundas dienā vai maiņas darbu pēc saskaņota grafika, iespējamas arī virsstundas.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga metinātājam var būt sākot no 800 līdz 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Darba iespējas:

var strādāt metālapstrādes (t.sk. būvniecības, kuģubūves utt.) uzņēmumos, kuros veic metāla konstrukciju, rūpniecības mašīnu, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču izgatavošanu, apkalpošanu un remontu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

labas zināšanas par metāliem, to dabu; pacietība un precizitāte; laba līdzsvara izjūta un kustību koordinācija; spēja veikt precīzas, ritmiskas un lēnas roku kustības; labas prasmes izmantot speciālo literatūru, rasējumus, skices un datorprogrammas; atbildības sajūta; labas latviešu valodas, kā arī vismaz divu svešvalodu zināšanas; spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunumiem savā jomā; kā īpašas prasības nepieciešamas asa redze un krāsu izšķiršanas spējas.

Publicēts 2018. gada 31. maijā