Bakalaura studiju programma «Medicīnas inženierija un fizika» ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) kopīga studiju programma, kura sagatavo medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus, kas var strādāt zinātnē, ražošanā, medicīnas iekārtu apkalpošanā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs. Absolventi iegūst kopīgu RSU un RTU diplomu.

Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2023. gada 21. februārī