Profesionālā izglītība pēc 9. klases
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - pamatstudijas
1.līmeņa profesionālā studiju programma, studiju ilgums 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika), 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par mēbeļu dizaineri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: dizains un tehnoloģijas, datorika, vizuālā māksla un svešvalodas.

Publicēts 2021. gada 12. augustā