Meklēšanas rezultāti

Agronoms - Profesija
Agronoms izstrādā šķirnei piemērotu tehnoloģisko procesu un vērtē darba ražīgumu. Novērtē augsnes auglības degradācijas riskus un īsteno ilgtermiņa augsnes uzturēšanas stratēģiju, plāno sējuma un stādījuma struktūru, izvēlas mēslošanas, augu kopšanas un laistīšanas paņēmienus. Izstrādā jaunas ražas novākšanas, uzglabāšanas un augu atlieku apsaimniekošanas metodes.
Hide enterprise
Hide profession
Ainavu arhitekts - Profesija
Ainavu arhitekts izstrādā ainavu būvniecības ieceres dokumentus un ainavu būvprojektus, plāno, organizē un vada ainavu būvniecības ieceres un būvprojektu izstrādi, veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, attīstību, saglabāšanu un projektē ainavas.
Hide enterprise
Hide profession
Aktieris - Profesija
Aktieris ir persona, kura iejūtas atveidojamā tēlā, izmantojot mīmiku, balsi, ķermeņa kustību, un nodod skatītājiem ieplānoto vēstījumu etīžu veidā.
Hide enterprise
Hide profession
Analītiķis - Profesija
Analītiķis apkopo un analizē finanšu informāciju, sagatavo pārskatus un priekšlikumus finanšu analīzes jomā, vērtē finanšu instrumentu tirgu, sniedz ieteikumus par piemērotāko un izdevīgāko veidu līdzekļu ieguldīšanai un materiālo vērtību pārdošanai vai pirkšanai.
Hide enterprise
Hide profession
Anesteziologs reanimatologs sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, veicot diagnostiku un ārstēšanu.
Hide enterprise
Hide profession

Pages