Lai strādātu par arhitektu, nepieciešama augstākā izglītība. Papildus trīs gadus jāveic praktisks darbs sertificēta arhitekta vadībā, lai varētu pretendēt uz  patstāvīga arhitekta prakses tiesībām.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma
  • Arhitekts - studiju ilgums 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Atjaunots 2021. gada 9. novembrī
Publicēts 2020. gada 5. martā