Anesteziologs reanimatologs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var strādāt gan reanimācijas brigādē vai ārsta speciālista brigādē kā brigādes vadītājs, gan dispečercentrā par dežūrārstu.

Anesteziologs reanimatologs neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē:

Tiek nosūtīts uz vissarežģītākajiem izsaukumiem. Organizē un vada brigādes darbu izsaukumā, tajā skaitā:

  • izmeklē pacientu, nosaka diagnozi un izvērtē pacienta veselības stāvokļa smaguma pakāpi;
  • sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientam vai cietušajam, izvērtē nepieciešamību nogādāt slimnīcā, nodrošina atbilstošu transportēšanu;
  • darbojas ārkārtas medicīniskajās situācijās notikuma vietā kā vadības ārsts.

Anesteziologs reanimatologs reanimācijas brigādē dodas izsaukumos ar visiem ierasto koši dzelteno, lielo operatīvo auto trīs cilvēku sastāvā - ārsts, kas vada brigādi, ārsta palīgs un operatīvā auto vadītājs. Savukārt, strādājot ārsta speciālista brigādē, mediķi pārvietojas ar vieglo automašīnu - tas ir tikai  tajās situācijās, kad citām brigādēm sarežģītos gadījumos nepieciešama papildu palīdzība notikuma vietā.

Anesteziologs reanimatologs dispečercentrā:

  • sniedz konsultācijas mediķu brigādēm sarežģītākos gadījumos;
  • kritiskajās situācijās sniedz pirmās palīdzības padomus pa tālruni izsaukuma vietā esošajiem, kamēr brigāde ir ceļā;
  • koordinē NMP brigāžu darbu ārkārtas situācijās.

Darba aprīkojums:

Strādājot brigādē, anesteziologs reanimatologs dodas izsaukumos ar operatīvo transportlīdzekli, kas ir īpaši aprīkots, lai mediķi varētu sniegt palīdzību pacientiem un cietušajiem ļoti smagās un kritiskās situācijās. Savukārt ārsta speciālista brigādē anesteziologs reanimatologs izsaukumos dodas ar speciāli aprīkotu vieglo auto palīgā ārsta palīga brigādēm.

Dienesta mediķiem darbā palīdz daudzveidīgs un mūsdienīgs medicīniskais aprīkojums (piemēram, defibrilators, ko izmanto gan sirdsdarbību atjaunošanai, gan dažādu cilvēka dzīvības svarīgu rādītāju diagnostikai, speciāla ierīce plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšanai, ierīce zāļu lēnai ievadīšanai, medikamentu somas, sēdkrēsls, nestuves, vakuummatracis u.c.). Dežūrārsti un brigāžu mediķi strādā tikai elektroniskajā vidē, izmantojot mūsdienīgus programmatūras risinājumus. Lai nodrošinātu saziņu, tiek izmantotas arī rācijas un brigāžu mobilie tālruņi. Brigāžu mediķi nēsā darba formas košās krāsās ar atstarojušiem elementiem, lai pasargātu sevi un būtu viegli pamanāmi, piemēram, ja palīdzība tiek sniegta tumšā laikā negadījumā uz ceļa.

Darba apstākļi:

Anesteziologs reanimatologs visbiežāk strādā operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, kur pacientam tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība līdz viņu var nogādāt slimnīcā. Tomēr var būt situācijas, kad palīdzība jāsniedz dzīvokļos, uz ielas, mežā un citviet. Īpaši smagos un kritiskos gadījumos reanimatologa brigāde tiek nosūtīta palīdzēt citām brigādēm. Mediķi strādā maiņās, vienas dežūras ilgums var būt līdz 24 stundām. Izsaukumu starplaikos ārsts uzturas savā brigāžu punktā, kur elektroniski aizpilda pacientu kartiņas, atpūšas vai brīvos brīžos lasa vērtīgu lasāmvielu, lai papildinātu zināšanas.

Darba iespējas:

Reanimācijas brigādes un ārsta speciālista brigādes šobrīd atrodas atsevišķās pilsētās - Rīgā, Jelgavā un Jūrmalā, bet tādas var tikt veidotas arī citviet Latvijā.

Iespējamais atalgojums:

Stabils atalgojums, kas palielinās atbilstoši kvalifikācijai, pieredzei un attieksmei pret darbu. Papildus tam, dienesta darbinieki saņem sociālās garantijas (bezmaksas valsts veselības aprūpe, nemaksājot pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, apmaksāta vakcinācija papildus atvaļinājumi, izdienas pensija pēc dienestā nostrādātiem 20 gadiem, sasniedzot 55 gadu vecumu).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, psiholoģiska noturība, laba fiziskā sagatavotība, spēja pielāgoties dažādām situācijām – nereti palīdzība ir jāsniedz uz ielas, mežā u.tml., spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus, valodu zināšanas, jo palīdzību var nākties sniegt arī citā valodā runājošiem pacientiem.

Publicēts 2018. gada 14. decembrī