Profesionālā studiju programma

Pēc veiksmīgas universitātes absolvēšanas absolvents iegūs ārsta grādu. Taču, lai iegūtu specializāciju "Anesteziologs reanimatologs" un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā varētu strādāt ārsta brigādē un vadīt savu komandu, jāturpina studijas rezidentūrā. Obligāta prasība, uzsākot studijas rezidentūrā - ārsta grāds. Nokārtojot rezidentūras eksāmenu, ārsts iegūst sertifikātu specialitātē un reģistrējas ārstu reģistrā.

Rezidentūras programma
Atjaunots 2024. gada 16. februārī
Publicēts 2018. gada 14. decembrī