Lai kļūtu par ārstu, pēc vidusskolas absolvēšanas jāstudē universitātē, kura piedāvā medicīnas programmas.

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls

Pēc veiksmīgas universitātes absolvēšanas absolvents iegūs ārsta grādu. Taču, lai iegūtu specializāciju "Anesteziologs reanimatologs" un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā varētu strādāt ārsta brigādē un vadīt savu komandu, jāturpina studijas rezidentūrā (papildus 5 studiju gadi). Obligāta prasība, uzsākot studijas rezidentūrā - ārsta grāds. Nokārtojot rezidentūras eksāmenu, ārsts iegūst sertifikātu specialitātē un reģistrējas ārstu reģistrā.

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām (rezidentūra)
Atjaunots 2021. gada 29. novembrī
Publicēts 2018. gada 14. decembrī