Meklēšanas rezultāti

Bibliotekārs - Profesija
Bibliotekārs sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti, popularizē bibliotēku un tās piedāvājumus, komplektē un kataloģizē iespiestos un elektroniskos dokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.
Hide enterprise
Hide profession
Biologs - Profesija
Biologs pēta visas dzīvības formas - cilvēku, dzīvniekus un augus, to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos (vairošanās) procesus.
Hide enterprise
Hide profession
Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kura piedalās izmeklējumu pirmsanalītiskajā, analītiskajā un pēcanalītiskajā procesā ārstniecības, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu diagnostikas un pētniecības laboratorijās.
Hide enterprise
Hide profession
Biotehnoloģijas speciālists veic biotehnoloģiskos procesus vai to daļu (rūgšanas procesus, fermentācijas procesus, biooksidēšanas u.c.) atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai. Piedalās biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopo to rezultātus.
Hide enterprise
Hide profession
Biroja administrators - Profesija
Biroja administrators koordinē un vada organizācijas biroja darbu - organizē informācijas apriti, nodrošina informācijas sagatavošanu, pārzina uzņēmuma dokumentāciju, piedalās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā.
Hide enterprise
Hide profession

Pages