Lai strādātu par izglītības iestādes direktoru, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2021. gada 8. decembrī
Publicēts 2019. gada 5. martā