Intervija ar Valentīnu Sīli,

viesnīcas Hotel de Rome istabeni

Kā tu nokļuvi šajā viesnīcā un sāki strādāt par istabeni?

Es izturēju konkursu un tiku pieņemta darbā.

Kāpēc izvēlējies tieši viesnīcu Hotel de Rome?

Izvēlējos tāpēc, ka tā ir prestiža pieczvaigžņu viesnīca un atrodas Vecrīgā.

Ar ko nodarbojies pirms tam?

Pirms tam es strādāju citā viesnīcā par saimniecības dienesta vadītāju. Būtībā man jau ir viesnīcas darbinieka pieredze.

Vai esi beigusi kādu speciālu izglītības programmu?

Nē, esmu darbu apguvusi strādājot. Viesnīcā sāku strādāt tad, kad vēl nebija atbilstošas skolas. Esmu tikai apmeklējusi dažādus kursus. Lai strādātu viesmīlības nozarē, noteikti nepieciešamas zināšanas. Nevar vienkārši atnākt no ielas un darīt šo darbu, jo tajā ir ļoti daudz nianšu, kuras nevar zināt, nevar pat iedomāties, ja neesi to mācījies. Piemēram, pēc šīs viesnīcas noteikumiem, ja uz gultas atrodas viesa apģērbs, tad, kārtojot gultu, to drīkst salocīt un nolikt uz krēsla, bet pēc tam tas jāatliek atpakaļ tādā stāvoklī kā bija. Bet, ja uz gultas ir daudz sīku viesa mantu, tad gultu vispār aiztikt nedrīkst. Jāņem vērā, ka katrā viesnīcā var būt savi iekšējie noteikumi.

Kāda ir šī darba specifika, kas tajā ir būtisks?

Tā noteikti ir darba un uzvedības ētika. Svarīgi ir, kā mēs apkalpojam viesus, mūsu uzvedības kultūra. Istabenes darbs it kā ir neredzams, bet tas sekmē viesnīcas pozitīvā tēla veidošanu.

Vai iznāk arī sastapties ar viesi?

Jā. Mums ir vakara serviss, kad istabene satiek un sasveicinās ar viesi, atklāj gultu, noliek konfektes. Svarīgi ir tas, kā mēs to pasniedzam, kā mākam uzsmaidīt.

Vai tas nozīmē, ka arī istabenei ir jāzina svešvalodas?

Jā. Galvenokārt tā ir angļu valoda, arī krievu, retāk vācu valoda.

Kādi ir tavi galvenie pienākumi?

Galvenie pienākumi ir viesu istabu ikdienas uzkopšana, gultas veļas un dvieļu nomaiņa. Ir arī „lielā” uzkopšana – kad viesis aizbrauc. Istabas ir kārtīgi jāsagatavo nākamajam viesim. Ja nepieciešams, pēc viesa lūguma kārtojam un tīrām istabas jebkurā laikā. Arī gaiteņu tīrīšana ietilpst istabenes pienākumos.

Kādā secībā tiek tīrītas viesu istabas?

Sākumā mēs izmetam atkritumus, atveram logu, novācam netīro veļu, tad uzklājam gultu, nomainām veļu, noslaukām putekļus, izsūcam grīdu. Mums ir izstrādāts viesnīcas darbu grafiks, kur ir norādīts, kurā dienā un kurā istabā jāmaina veļa. Parasti to dara reizi divās dienās, bet var arī būt individuāli gadījumi. Tiek uzkopta vannas istaba, tiek nomainīti dvieļi, izmazgātas glāzes. Izbraukuma uzkopšana tiek veikta rūpīgāk un pamatīgāk. Visu laiku arī jāseko līdzi istabas un inventāra tehniskajam stāvoklim.

Vai ir kādi īpaši noteikumi, kas jāievēro istabenei?

Jā. Arī tīrot istabas, ir jārespektē viesa mantas, tās nedrīkst pārvietot citā vietā, tās vienmēr ir jāatstāj tur, kur tās sākotnēji atradās. Neko nedrīkst izmest, pat saburzītu čeku. Vienīgi to, kas ir iemests atkritumu grozā. Svarīgi ir neizpaust informāciju par viesi.

Kādas prasmes vai īpašības palīdz labi veikt šo darbu?

Noteikti pašam ir jābūt apzinīgam, tīrīgam, rūpīgam, kārtīgam, precīzam, nevar šo darbu darīt pa roku galam.

Ko viesis sagaida no istabenes?

Viesis vēlas, lai viss būtu kārtīgs, atbilstoši viesnīcas standartam.

Ko istabene sagaida no viesa, kādu viesi gribētu redzēt?

Protams, smaidīgu! Gandarījumu sagādā, ja viesis ir apmierināts un, braucot projām, uzsmaida, atvadās un pasaka, ka viņam šeit ir paticis. Jauki, ja viesu uzņemšanas nodaļā netiek saņemtas sūdzības par mūsu darbu, bet gan pateicības.

Vai istabenei ir iespējama profesionālā izaugsme?

Es domāju, ka jauniem cilvēkiem noteikti ir šāda iespēja. Viņi vēlāk var strādāt viesu uzņemšanas dienestā. Būtībā ikvienam, kurš viesnīcā strādā augstākā amatā, būtu jāsāk ar istabenes darbu, lai saprastu viesnīcas būtību.

Vai ir grūti strādāt maiņās, brīvdienās?

Man tas grūtības nesagādā. Cilvēkam, kurš nāk uz šo darbu, jārēķinās ar to, ka tieši svētkos un brīvdienās darba būs visvairāk.

Ko tu novēlētu tiem jauniešiem, kuri vēlas strādāt par istabeni, ir izvēlējušies viesmīlības nozari?

Ir jāpārdomā, vai viņiem piemīt godīgums, spēja paiet garām kārdinājumam, jo istabene ieiet numurā, viesa privātajā zonā, kur ir viņa personiskās lietas: nauda, dārglietas, citas dārgas mantas. Ja neesi godīgs, šo darbu strādāt nevari.

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī