Lai strādātu par izglītības iestādes direktora vietnieku, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Publicēts 2019. gada 5. martā