Nozares specifikas dēļ, grāmatizdevējiem nav noteiktas izglītības, kuru iegūstot - var vadīt izdevniecību, jo bez vadības prasmēm jāpiemīt arī interesei par mākslām (literatūru).
Vadītāja izglītību iespējams apgūt augstākās izglītības pakāpē.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Bakalaura studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 6. februārī
Publicēts 2014. gada 30. jūnijā