Meklēšanas rezultāti

Būvdarbu vadītājs - Profesija
Būvdarbu vadītājs plāno, organizē un vada būvdarbus, pamatojoties uz būvprojektu un līguma nosacījumiem, kā arī sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Būvniecības un arhitektūras nozarē ietilpst ēku un citu būvju projektēšana un būvniecība, būvju remonts, pārbūve un renovācija, kā arī būvju nojaukšana un konservācija. Šajā nozarē iekļauts arī ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sektors -  nekustamā īpašuma pārdošana, pirkšana, iznomāšana, novērtēšana, apsaimniekošana un pārvaldība.
Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis organizē būvniecības tehnikas ekspluatācijas un remontdarbus, kā arī veic būvniecības tehnikas apkopi. Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis ir profesijas Transportbūvju būvtehniķis specializācija.
Hide enterprise
Hide profession
Būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmums veic esošu ēku rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību, industriālo ēku būvniecību un inženiertehnisko komunikāciju izbūvi, kā arī var piedāvāt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu.
Ceļojuma konsultants - Profesija
Ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbild par ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot tiesību aktu prasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību.
Hide enterprise
Hide profession

Pages