Par konditoru var mācīties profesionālajās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases. Konditora profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. 

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības
Atjaunots 2021. gada 30. novembrī
Publicēts 2016. gada 13. oktobrī