Kokapstrādes inženieris plāno un vada kokapstrādes tehnoloģiskos procesus, sagatavo priekšlikumus tehnoloģisko procesu pilnveidei, kā arī veic pedagoģisko un zinātnisko darbību kokapstrādes nozarē.

Kokapstrādes inženieris darbā:

  • plāno un organizē kokapstrādes uzņēmuma darbu;
  • organizē kokapstrādes mašīnu un iekārtu lietošanu, uzraudzību un remontu;
  • kontrolē ražotās produkcijas kvalitāti;
  • vada darbinieku kolektīvus;
  • novērtē attiecīgā kokapstrādes tehnoloģiskā procesa materiāli tehnisko un ekonomisko stāvokli;
  • iegūst un analizē informāciju par jaunām kokapstrādes tehnoloģijām, kā arī novērtē jauno tehnoloģiju ieviešanas rezultātus;
  • izstrādā un ievieš pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, darbu organizācijas pilnveidošanai.

Darba aprīkojums:

Kokapstrādes inženieris darbā izmanto dažādu tehnisko dokumentāciju, biroja tehniku un speciālās datorprogrammas.

Darba apstākļi:

Kokapstrādes inženiera darbs pamatā norit telpās. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

Kokapstrādes inženieris var strādāt dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos - kokzāģētavās, finieru un saplākšņu ražotnēs, koksnes plātņu ražotnēs, mēbeļu ražotnēs kā ražošanas vadītājs, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai strādāt līgumdarbus.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā, jāprot plānot un organizēt savu un komandas darbu, jāprot lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un dokumentāciju (standartus, normatīvos aktus u.c.).

Publicēts 2021. gada 17. maijā